#MúaTrungQuốc #Múacổtrang
– BGM : Ý Nan Bình – Ngân Lâm /意难平 银临
– Biên vũ : Bạch Tiểu Bạch / 编舞:白小白
– Biểu diễn: Tây Tứ / 西四
– Nhiếp Ảnh / Hậu kỳ: Cửu Dạ / 摄影/后期:九夜
– Bố Cảnh / Tạo Hình: Lê Hội / 布景/造型:梨绘

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/