Đêm hoan ca chào mừng Thành lập xứ đoàn thiếu nhi thánh thể (TNTT) Nguyễn Duy Khang (Giáo xứ Tân Kim – GP Hải Phòng) ngày 10 tháng 08 năm 2019.

#hoitraihe2019; #tnttgiaoxutankim; #theobuocchanchuagiesu; #xudoangiusenguyenduykhang; #tankimchurch; #tankimmedia; #nhathotankim; #giaoxutankim; #gxtankim; #truyenthongtankim

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/