“..Rút đao chém nước nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu sầu càng đau
Gió sớm mai phiêu bạt bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Nào ai nghe tiếng người xưa khóc
Hai chữ ái tình thật đắng cay..”
BGM: Uyên ương hồ điệp mộng – 新鸳鸯蝴蝶梦
Trình bày: Lý Khắc Cần – 李克勤
OST Bao Thanh Thiên 1993 – 包青天1993
MV: Triển Chiêu – Hà Gia Kính (展昭 – 何家劲)

Made by Ngọc Yến Dương
Vui lòng k re – up dưới mọi hình thức khi k được sự đồng ý của chính chủ!
Page:
#Uyenuonghodiepmong #Baothanhthien1993 #TrienChieuHaGiaKinh

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri