𝐇𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚 𝟖𝟎𝐖
Giá cũ chỉ #1tr150 Thân máy + Pin
Bách quỷ đỏ mới nhất bao vị dành cho các homies
———————————-
𝓥𝓪𝓹𝓮 𝓟𝓱𝓾́ 𝓠𝓾𝓸̂́𝓬
𝙷𝙾𝚃𝙻𝙸𝙽𝙴: 𝟎 𝟗 𝟑 𝟐 𝟖 𝟒 𝟕 𝟖 𝟗 𝟗
𝗔𝗗𝗗: 𝟮𝟱𝟬/𝟰 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗨𝗖 – 𝗗𝗨𝗢𝗡𝗚 𝗗𝗢𝗡𝗚 – 𝗣𝗛𝗨 𝗤𝗨𝗢𝗖 – 𝗞𝗜𝗘̂𝗡 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗚
(𝚐𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚐𝚊̃ 𝚝𝚞̛ 𝚃𝙶𝙳Đ 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚃𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚟𝚘̛́𝚒 𝙷𝚞̀𝚗𝚐 𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐)

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/