Tham quan Ninh CHữ – Vĩnh Hy, Ninh Thuận
Từ 20.07.2019 – 22.07.2019 – Ngày thứ nhất

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/