Biểu diễn tổng hợp các màn ảo thuật đặc sắc không có hướng dẫn thực hành. Lê Văn Kiệt biểu diễn.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/