AOE, CÔNG THỨC LÊN ĐỜI CHUẨN CHO NGƯỜI MỚI CHƠI AOE
AOE CƠ BẢN VIDEO NÀY MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN MỚI CHƠI AOE ,CÁCH LÊN ĐỜI CÂN ĐỐI THỰC GỖ , BỐ TRÍ NÔNG DÂN THEO CÔNG THỨC CƠ BẢN
6 DÂN LÀM QUẢ
DÂN 7 DÒ ĐƯỜNG
8,9 CHẶT GỖ
DAN 10 XÂY BE
…..

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri