B1. Tạo kịch bản (chào mừng/từ khoá/mặc định)
B2. Bấm vào nút Test trên Messenger
B3. Xem kết quả
Dùng thử phần mềm: phuong.love/aha
Xem kịch bản: phuong.love/hi
Liên lạc với tôi:
FB:
web:
Tham gia nhóm hỗ trợ:

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/