Video hướng dẫn chi tiết cách tạo ứng dụng tính đặc trưng hình học của mặt cắt trên nền phần mềm Excel. Chương trình có giao diện nhập dữ liệu, hiển thị kết quả, ngoài ra kết quả được xuất ra trên file Excel
Tài liệu hướng dẫn:
(0:07) Giới thiệu dự án
(2:20) Tạo dự án VBA trong Excel
(2:50) Tạo Userform
(3:45) Tắt mở cửa sổ Toolbox – Properties
(5:49) Tạo giao diện nhập dữ liệu
(14:05) Sử dụng tiếng Việt unicode trên giao diện
(18:50) Tạo mã lệnh sự kiện Thoát ứng dụng
(19:25) Sự kiện khởi tạo Userform
(25:00) Sự kiện thay đổi loại mặt cắt
(35:50) Sự kiện tính đặc trưng hình học
(40:50) Sự kiện tính và xuất Excel
(51:06) Lưu dự án VBA trên Excel
(54:20) Mở file có dự án VBA
(54:43) Tuỳ chọn bảo mật Macro

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng – Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình.
Giảng viên: Lê Đắc Hiền
Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường – Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải
Tài liệu liên quan (giáo trình, bài giảng…):

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe