Rất mai không thiệt hại về người Ước tính thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://jablonec-krkonose.com/category/bat-dong-san/