#huyenmathihuyen #XiaoQingnhaydep #shuffledance
Biên đạo múa Xiao Qing vũ đạo Shuffle dance DJ Tôi đã từng yêu thích bạn
Choreographer Xiao Qing dancing Shuffle dance DJ I used to love you
Hello! I am Xiao Qing. Choreographers, teach Dance dance shuffle dance in Jilin City China. To say that the body is balanced is to practice square dancing at all ages. In order to have a healthy body, I have been practicing nonstop every day.
This time the shuffle dance is the most popular. I am Xiao Qing to give you an option beyond what people have in their lives. These videos are all about fun, health, pure entertainment and decent.
To motivate you is my goal, to bring you peace, joy, satisfaction, even love, why not, it is the glory of me and you.
There is everything I invite you to watch the video and experience the lightness that the songs and dances bring to you. Do not waste time to celebrate life. I make videos, dance and you like.
I am bringing beautiful motivational videos of images of my country, and the benefits that the dance will bring. Thank you everyone for your interest.
I am bringing beautiful motivational videos to the world, my goal is to see you dance better than me, offering invitations to all continents.
If you get sick and watch videos that make sure you get motivated, no matter what situation you’re in, we’re producing directly from China the best dance videos to encourage ladies and gentlemen. Mr., so please come to me proudly Watch on the video screen, see how happy I am, this happiness is for you, my friends, I will touch your heart and you will be the best and happiest in the world. Love yourself dancing. The videos are all for you,
Want to watch beautiful videos? Want to see my smiles? Do you want to see me dance? I have a few of them I have done completely to encourage you in your life. Join, the world needs fun. I am Xiao Qing and I invite you to dance with me. The world thanks for your help. Be happy and make others happy. Try watching the video and I guarantee you will like it
Xin chào! Tôi là Xiao Qing. Biên đạo múa, dạy Nhảy vũ điệu shuffle dance ở Thành Phố Cát Lâm Trung Quốc. Để nói rằng cơ thể cân đối là tập nhảy múa vuông ở mọi lứa tuổi. Để có cơ thể khỏe mạnh tôi đã hàng ngày luyện tập không ngừng nghỉ.
Thời điểm này là điệu nhảy shuffle là phổ biến nhất. Tôi là Xiao Qing để cho bạn thêm một lựa chọn ngoài những gì mọi người đã có trong cuộc sống của họ. Những video này đều hướng đến niềm vui, sức khỏe, giải trí thuần túy và đàng hoàng.
Để thúc đẩy bạn là mục tiêu của tôi, mang đến cho bạn sự bình yên, niềm vui, sự hài lòng, thậm chí là tình yêu tại sao không, đó là vinh quang của tôi và các bạn.
Có tất cả những gì tôi mời bạn xem video và trải nghiệm sự nhẹ nhàng mà các bài hát, điệu nhảy mang lại cho bạn. Đừng lãng phí thời gian để ăn mừng cuộc sống. Tôi làm các video, nhảy và bạn thích.
Tôi đang mang những video động lực tuyệt đẹp những hình ảnh của đất nước tôi, và những lợi ích mà điệu nhảy sẽ mang lại. Cảm ơn bạn có tất cả mọi người đã quan tâm.
Tôi đang mang những video động lực tuyệt đẹp đến với thế giới, mục tiêu của tôi là thấy bạn nhảy tốt hơn tôi, đưa ra lời mời đến tất cả các châu lục.
Nếu bạn bị bệnh và xem các video chắc chắn rằng bạn sẽ có động lực, bất kể bạn đang ở tình huống nào, chúng tôi đang sản xuất trực tiếp từ Trung Quốc những video khiêu vũ đẹp nhất để động viên các quý bà và quý ông, vì vậy hãy đến với tôi tự hào Xem trên màn hình video, xem tôi hạnh phúc thế nào, hạnh phúc này là dành cho bạn, các bạn của tôi, tôi sẽ chạm đến trái tim bạn và bạn sẽ là người tốt nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới. Yêu bản thân nhảy. Các video là tất cả cho bạn,
Bạn muốn xem video đẹp? Bạn muốn nhìn thấy những nụ cười của tôi? Bạn có muốn nhìn thấy tôi nhảy? Tôi có một vài trong số đó tôi đã làm hoàn toàn để khuyến khích bạn trong cuộc sống của bạn. Hãy tham gia, thế giới cần niềm vui. Tôi là Xiao Qing và tôi mời bạn nhảy cùng tôi. Thế giới cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Hãy đến hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Hãy thử xem video và tôi đảm bảo bạn sẽ thích nó
Với mục đích rèn luyện sức khỏe tôi thường xuất bản những video hướng dẫn học nhảy cho các bạn cho cộng động mạng và đem lại niềm vui và hạnh phúc sức khỏe cho mọi người.
Xem nhiều video hấp dẫn hơn tại đây :

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/