Cao đẳng quốc tế BTEC FPT Đà Nẵng ký kết hợp tác cùng doanh nghiệp nhằm giúp các bạn có việc làm sau khi ra trường.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/