Đường vào đây rất khác xưa… Đường đẹp và dễ đi.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/