lỗi mô to điều giống nhau theo những cây quạt đứng nhỏ hoặc lớn cách dùng quạt nhỏ thay vào
cây quạt lớn bị cháy mô tơ

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe/