MV được dựng dựa trên tiểu thuyết:
Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

Video gốc: Bao Thanh Thiên 93 & Tân Bao Thanh Thiên

Cast:
Triển Chiêu: Hà Gia Kính
Kim Kiền: Cung Từ Ân
Bạch Ngọc Đường: Tiêu Ân Tuấn

By: LeeSarangi ^^

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri