Cây Dầu Lớn này ở tại âp Chăng Mật , xã Hòa Lợi , Huyện Châu Thành Tỉnh Trà Vinh có tuổi đời hơn 600 năm tuổi

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/