Đây là 41 trường hợp F2L mình muốn gửi tới các bạn đang bắt đầu học CFOP kèm công thức (phụ đề trên video).
Mọi người xem và làm theo nhé, F2L ban đầu sẽ rất khó nhớ nhưng nếu ta đã hiểu nguyên lý của nó thì cực hay đấy nhé.
Công thức 41 trường hợp trong video:
1. R U2 R’ U R U2 R’ d R’ U’ R
2. U R U’ R’ d’ L’ U L
3. U’ R’ F R F’ R U R’
4. R U R’ U’ R U R’ U’ R U R’
5. R U’ R’ y L’ U2 L
6. R U’ R’ U R U2 R’ U R U’ R’
7. R U R’ U’ R U2 R’ U’ R U R’
8. R U R’ U’ R U’ R’ U d R’ U’ R
9. R U’ R’ U’ R U’ R’ d R’ U’ R
10. y L’ U L U’ L’ U L
11. R U’ R’ U R U’ R’
12. U’ R U R’ U’ R U R’
13. y U L’ U’ L U L’ U’ L
14. U’ R U2 R’ U R U R’
15. U’ R U’ R’ U2 R U’ R’
16. y U L’ U’ L d’ L U L’
17. U’ R U R’ d R’ U’ R
18. y U’ L’ U L
19. U R U’ R’
20. y U L’ U2 L d’ L U L’
21. U’ R U2 R’ d R’ U’ R
22. R U’ R U d R’ U’ R
23. R U R’ U2 R U’ R’ U R U’ R’
24. U’ R U’ R’ U R U R’
25. y U L’ U L U’ L’ U’ L
26. U R U’ R’ U’ R U’ R’ U R U’ R
27. y U’ L’ U L U L’ U L U’ L’ U L
28. y L’ U2 L U L’ U’ L
29. R U2 R’ U’ R U R’
30. y U L’ U’ L U2 L’ U L
31. U’ R U R’ U2 R U’ R’
32. U’ R U R’ U R U R’
33. U’ R U’ R’ d R’ U’ R
34. y U L’ U2 L U2 L’ U L
35. U’ R U2 R’ U2 R U’ R’
36. R U R’
37. y L’ U’ L
38. y U’ L’ U2 L U’ L’ U L
39. U R U2 R’ U R U’ R’
40. U2 R U R’ U R U’ R’
41. y U2 L’ U’ L U’ L’ U L

Các bạn chú ý phụ đề trên video để ghi lại công thức nhé !
P/s: Mời các bạn theo dõi loạt series dạy chơi rubik của mình (3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, Pyraminx, Megaminx):

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri