Hello! Chào mọi người! Video hôm nay mình thử làm quạt làm mát từ bộ làm mát sò nóng lạnh.

Linh mua module làm lạnh:
———————————————————————
Song: Ikson – Do It (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video Link:
———————————————————————
Song: Fredji – Happy Life (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link:
———————————————————————
#QuatLamMat #DieuHoaMini #SoNongLanh

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe/