1. Tạo QR
2. In mã QR
3. Dán lên nơi cần chia sẻ

Home: www.avz.vn

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe