Cho cá tra thịt 4 tháng ăn
Hầm này nhiều cá nhất

#cátrathịt #môhìnhnuôicátra

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://jablonec-krkonose.com/category/kinh-doanh/