Hội diễn văn nghệ 20/11

• Tiết mục: Múa Hello Việt Nam
• Trình bày: Nhóm múa D2

We keep this moment in video 💖

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/