Hành trình chạy xe từ Đà Lạt về nhà ở Sài Gòn của Tùng. Do có việc về gấp mà Đà Lạt mưa từ trưa đến chiều, ướt ác quá lười về đợi bớt…

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/