Đóng cửa một số cơ sở giáo dục đại học kém chất lượng, “có tên mà không có thực” trong thời gian dài; kiểm tra và dừng đào tạo các ngành đào tạo kém chất lượng. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Bộ giáo dục và đào tạo tại hội nghị tổng kết năm học 2018 -2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành giáo dục.
#FBNCTV #daihockemchatluong #Thutuonglentieng

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe/