Đây là phần biểu diễn Đánh Trống Múa Lân Hay năm 2019. Những cậu bé Đánh Trống Múa Lân Truyền Thống thuộc đoàn LSR Chùa Định Long được mình …

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/