Lần đầu làm thể loại này nên nói chuyện hơi kỳ nhưng hứa sẽ khắc phục lần sau.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/