Hai phu thê sáng sớm tỉnh cũng không nghĩ đứng dậy, đơn giản ăn vạ trên giường nói lặng lẽ lời nói. Bên ngoài hầu hạ bọn hạ nhân không đến triệu…

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://jablonec-krkonose.com/category/suc-khoe/