Điệu múa khèn mông vùng núi phía Bắc.dieu múa khèn của người dân tộc mông.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/