Điệu múa quạt ( do lớp 11A1 Trường THPT TG 1 thể hiện).

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/