Đây là cảnh mình quay phim từ trên xe trong một dịp đi từ Charleville đến Brisbane. Vào tháng 7, lúc 5:00 sáng, trời lúc này vẫn còn tối, nhưng chỉ khoảng…

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/