Tiết mục VN trong LHVN chào mừng 74 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 tại Thôn Đông xã Kim Nỗ

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/