Chỉnh, căn nhanh trang in Excel luôn vừa khít trang giấy, căn lề trang in excel nhanh vừa khổ giấy A4, Căn lề trên Excel, căn lề trong excel nhanh luôn vừa trang giấy với bảng tính dài với Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007. Cách thu nhỏ bảng Excel vừa khít trang giấy khi in.
Để theo dõi các vi deo trong kênh: Tin học ứng dụng trong nhà trường các bạn hãy vào dao diện của you tube và đánh từ khóa in đậm trên hoặc nhấn vào nút đăng kí thì tất cả các vi deo của kênh sẽ có trên gmail của các bạn để các bạn có thể xem bất cứ lúc nào.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe