Tác phẩm “ Không Phải Chuyện Nhỏ” , chưa đọc thì rất uổng, đọc rồi sẽ vỗ đùi: Phải chi mình được đọc sớm.

P/S: Mua sách ở thông tin trên clip.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://jablonec-krkonose.com/category/lam-dep/