Game nuôi cá, nhiệm vụ của bạn sẽ là thực hiện công việc nuôi cá trong bể và hãy cho chúng ăn, dùng các loại thực phẩm để chúng có thể lớn nhanh và đưa cho bạn thật nhiều tiền vàng sau đó bạn sẽ tiếp tục mua những con cá khác cho mình:

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri