08-7-2018 VÒNG TỨ KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TRANH CÚP TRUYỀN HÌNH SÓC TRĂNG VĨNH THÀNH (THẠNH TRỊ) – TRUNG BÌNH (TRẦN ĐỀ)

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/bong-da