Hành trình đi phượt hát trên Thiên Sơn Suối Ngà cùng các bạn tôi ngày 26-6-2019.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/