Chương trình nghệ thuật tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Nông Cống năm 2019. #Hát múa: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Về với xứ Thanh Nội dung chương trình được các ca sỹ và diễn viên không chuyên xã Thăng Bình huyện Nông Cống thực hiện.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/