Tiết mục hát múa Dòng Máu Lạc Hồng đạt giải cao trong hội diễn văn nghệ quần chúng cấp xã năm 2019.
#Canhạc #Dòngmáulạchồng

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/