Hé Lộ Bí Mật Phong Thủy Của Triều Đình Nguyễn Khi Xây Dựng Kinh Thành Huế
Trong các di sản còn lại của thời PK thì kinh thành Huế là còn nguyên vẹn và tiêu biểu nhất. Kiến trúc của kinh thành chính là thể hiện tầm vóc và sinh khí của cả dân tộc. Hãy cùng tham quan lại kinh thành Huế, khám phá cuộc soosngd của các đế vương, lần giở lại những trang sử lập quốc của một triều đại pk Việt Nam đã từng rất phồn thịnh.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri