Múa lân tại lễ hội lồng tồng huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/