Là một video hay từ Langmaster English.
Video này giúp các bạn nhân viên ôn luyện các từ vựng phổ biến trong khách sạn.
Bộ phận lễ tân khách sạn CenDeluxe đã sử dụng tài liệu này để cũng cố khả năng tiếng anh cho FO Staffs!

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/