hùng đông tinh mang vũ điệu múa quạt đi khắp nước ý,

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/