Được dịch từ file của Photoshop CC 2018 bao gồm bản 32 Bit và 64 Bit.
Địa chỉ để tải về:

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe