Chơi tượng gỗ con hổ phong thủy, khách hàng lưu ý.
– Kỵ với người chơi tuổi Tuất
– Không nên trưng tượng gỗ con hổ trong phòng khách
– Không đặt tượng con hổ cạnh tượng Phật
– Nên trưng tượng gỗ con hổ ở phía Bắc ngôi nhà
– Chơi tượng con hổ nhỏ ở trên bàn làm việc của người lãnh đạo, doanh nhân
– Không nên thường xuyên dịch chuyển tượng gỗ con hổ
Chi tiết xem tại:

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri