Đây là mô phỏng khu du lịch Cổng trời Đông giang,mọi người xem và chuẩn bị lúa rồi lên đường thôi.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/