VTC16 | Với mô hình nuôi cá rô đầu vuông, mỗi năm ông Trần Đông, Hải Dương xuất bán hơn 100 tấn cá, doanh thu ước đạt 3 tỷ đồng. Mô hình nuôi cá…

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://jablonec-krkonose.com/category/kinh-doanh/