Trúng ngay 01 trong 03 Iphone 6s mỗi tuần khi tải ứng dụng Kun thực tế ảo từ ngày 15/03 đến 29/05/2016. Ứng dụng Kun thực tế ảo được kích hoạt từ 15/03/2016.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri