Lập dự toán theo đơn giá số 164/QĐ-SXD, 165/QĐ-SXD, 166/QĐ-SXD Sở Xây dựng Bắc Giang năm 2013
Đây là video hướng dẫn thực hành rất hay. Bất kỳ bạn học dự toán hay bạn đang làm lập dự toán đều nên xem đi xem lại và thực hành theo.
Học lớp dự toán, thực hành phần mềm Dự toán GXD hay hơn cả Video. Để đăng ký học xin liên hệ MsThu An 0975.381.900.

Tải file số liệu, bài làm in ra và thực hành theo hướng dẫn theo Video tại link sau:
– Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 công bố đơn giá xây dựng công trình – phần Xây dựng
– Quyết định số 165/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 công bố đơn giá xây dựng công trình – phần Khảo sát
– Quyết định số 166/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 công bố đơn giá xây dựng công trình – phần Lắp đặt
Bộ đơn giá này đã được tổ công tác Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng phối hợp Sở Xây dựng Bắc Giang tính toán, xây dựng. Công cụ sử dụng là Phần mềm Đơn giá GXD do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/cong-nghe