Cảnh đưa tang miền tây con cháu đưa tiễn cụ ông rất đông. Đây là Lễ múa phá hoàng và là Phong tục của người miền tây chúng tôi, tùy Theo phân bố mỗi nơi mỗi vùng mà có những kiểu phá hoàng và phần lễ khác nhau.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://jablonec-krkonose.com/category/giai-tri/