Long Môn Kiếm Khách (2018) 1/40 (US lồng tiếng Việt) Flying Swords of Dragon Gate (2018) – Vietnamese dub.

Nguồn: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm bài viết: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich