#SaigonPlace
Luật di trú Úc (audio) Dự Luật mới của ÚC nhằm THANH LỌC thường trú nhân.
Chính phủ sẽ áp dụng luật hồi tố nghĩa là bất kỳ ai đã phạm tội trong quá khứ đều có thể bị trục xuất sau kiểm tra về nhân thân. Những người có VISA đã phạm tội, bị phạt tù ít nhất 2 năm, chẳng hạn như tấn công người khác ,sẽ tự động bị đánh trượt trong bài kiểm tra lý lịch tư pháp.

source: https://jablonec-krkonose.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://jablonec-krkonose.com/category/du-lich/